Prețioasele ridicole

Moliere

Durata: 80min

„Preţioasele Ridicole” deschide seria succeselor pariziene ale lui Moliere, reprezentând primul atac făţiş al autorului la adresa nobilimii, prin satirizarea Preţiozităţii- una din trăsăturile vieţii sociale feudale a vremii.
Gorgibus- un burghez provincial- soseşte în Paris pentru a-şi mărita fiica (Magdelon) şi nepoata (Cathos) cu doi gentilomi. Însă purtările fetelor fuseseră viciate de modul de viaţă Preţios, pornit din saloanele Parisului, aşa încât ele visează să fie curtate de nobili cu purtări alese, îmbrăcaţi în haine strălucitoare, şi plini de spirit, care să le curteze în stil preţios. Acţiunea piesei este redusă la o simplă conversaţie de salon, interesul piesei fiind expunerea ridicolului moravurilor preţioase ale unei aristocraţii degenerate: prostul gust literar, exprimarea somptuoasă în jargon de clasă, vocabularul absurd şi metaforele de prost gust proprii saloanelor preţioase ale anilor 1660.