Cafeneaua

Carlo Goldoni

Durata: 140min

Reprezentant de seamă al „secolului luminilor”, reuşeşte aduce naturaleţea şi farmecul cotidianului în comedia italiană, oferindu-i astfel dimensiuni noi, fiind considerat mai apoi unul dntre reformatorii dramaturgiei italiene. Comedia lui Goldoni este aşa cum o doreşte autorul: decentă, raţională, centrată pe un conţinut realist şi având întotdeauna valenţe educative. Teatrul său exprimă spiritul iluminist care a marcat întregul veac al XVIII-lea, fiind construit pe cadre viu colorate, spirituale şi mobile.

CAFENEAUA încearcă să evidenţieze deosebirile existente în ceea ce ţinea de mentalitatea şi atitudinile de clasă. Prin replici, Goldoni subliniază preferinţa nobilimii pentru moravurile uşoare, demascând firea lor risipitoare şi decadentă. Însă ironia şi satira autorului nu este adresată atât aristocraţiei ca atare, cât mai degrabă viciilor şi supeficialităţii în sine. Ridolfo, omul simplu, fără prea multă carte, reuşeşte să dea o veritabilă lecţie de bun simţ şi omenie tânărului nobil Eugenio care-şi risipeşte averea în mod inconştient.